Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กา... (25 เม.ย. 2560)  
รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (31 มี.ค. 2560)  
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (31 มี.ค. 2560)  
รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (28 ก.พ. 2560)
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (28 ก.พ. 2560)
รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (31 ม.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (31 ม.ค. 2560)
รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 (26 ธ.ค. 2559)
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 (26 ธ.ค. 2559)
รายงานรับ - จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 (30 พ.ย. 2559)
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 (30 พ.ย. 2559)
รายงานรับ - จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 (23 พ.ย. 2559)
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 (23 พ.ย. 2559)
ขอเผยแพร่ตัวอย่างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 (07 พ.ย. 2559)
รายงานรับ - จ่ายประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2560 (07 พ.ย. 2559)
งบทดลองประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2559 (07 พ.ย. 2559)
รายงานรับ-จ่ายประจำเดิอนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 (23 ก.ย. 2559)
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 (23 ก.ย. 2559)
รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 (23 ก.ย. 2559)
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 (23 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

คณะครู นักเรียนโรงเรียนตำ... (07 พ.ย. 2559)  

ชมรมผู้สูงอายุตำบลควนกาหล... (07 พ.ย. 2559)  

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)  

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)

ประกาศการขึ้นทะเบียนผู็สู... (04 พ.ย. 2559)

จัดประชุมปรึกษาหารือ กำนั... (14 ก.ย. 2558)

จัดประชุมปรึกษาหารือ กำนั... (14 ก.ย. 2558)

ร่วมทำความสะอาดหน้า อบต (18 ก.พ. 2558)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (12 ก.พ. 2558)

เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพร... (12 ก.พ. 2558)

งานเมาลิดกลาง ประจำปี 255... (12 ก.พ. 2558)

เทศกาลวันฮารีรายอ 2557 (08 ต.ค. 2557)

งานประเพณีชักพระประจำปี พ... (03 ต.ค. 2557)

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม... (13 ส.ค. 2557)

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการ... (07 ส.ค. 2557)

โครงการฝึกอบรม กฏหมายความ... (02 ก.ค. 2557)

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระ... (02 ก.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (09 พ.ค. 2560)  
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.ควนกาหลง หมู่ที่ 10 ตำบลควนกาหลง อำเภอควน... (27 เม.ย. 2560)  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโซเซ หมู่ที่ 5 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาห... (12 เม.ย. 2560)  
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุดนักกีฬาและถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ควนกา... (12 เม.ย. 2560)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ(แบบ ผด.2)ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256... (13 ต.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทางบ้านเขาไคร หมู่ที่ 6 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง... (21 ก.ย. 2559)
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายบ้านเขาไคร (21 ก.ย. 2559)
โครงการขยายเขตระบบประปาบ้านซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวั... (14 ก.ย. 2559)
โครงการขยายเขตระบบประปาบ้านควนล่อน หมู่ที่ 3 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังห... (14 ก.ย. 2559)
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง ... (05 ก.ย. 2559)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสระน้ำบ้านซอย 10 หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภ... (31 ส.ค. 2559)
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนกา... (30 ส.ค. 2559)
โครงการขยายเขตติดตั้งดวงโคมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 ... (26 ส.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 10 ต... (24 ส.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง หมู่ที่ 10 ตำบลควนกาหลง ... (18 ส.ค. 2559)
โครงการติดตั้งดวงโคมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลควนกาหลง อำเภ... (04 ส.ค. 2559)
โครงการ จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 (03 ส.ค. 2559)
หลักกณฑ์การเสนอโครงการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างถนนเคพซีล(Cape Seal)สาย... (26 ก.ค. 2559)
โครงการซ่อมสร้างถนนเคพซีล (Cape Seal) สายผังปาล์ม 8/2 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 8 ตำบ... (30 มิ.ย. 2559)
โครงการจัดซื้อวัสดุท่อและอุปกรณ์ประปา (27 พ.ค. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th