Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563 (09 ก.ค. 2563)  
ประกาศงบประจำเดือนมิถุนายน 2563 (09 ก.ค. 2563)  
แบบรายงานสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (30 มิ.ย. 2563)  
แบบรายงานสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (30 มิ.ย. 2563)
แผนพัฒนาและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ปีงบประมาณ 2561-2563) (17 มิ.ย. 2563)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (17 มิ.ย. 2563)
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่ง (16 มิ.ย. 2563)
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (09 มิ.ย. 2563)
ประกาศงบประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (05 มิ.ย. 2563)
ประกาศงบประจำเดือนเมษายน 2563 (05 พ.ค. 2563)
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (20 เม.ย. 2563)
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (17 เม.ย. 2563)
ประกาศงบประจำเดือนมีนาคม 2563 (03 เม.ย. 2563)
ประกาศงบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (05 มี.ค. 2563)
แจ้งแผนแจกจ่ายน้ำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (03 มี.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ... (19 ก.พ. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป (19 ก.พ. 2563)
ประกาศงบเดือน มกราคม 2563 (05 ก.พ. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ... (29 ม.ค. 2563)
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเพื่อส่งเสริมการแกะสลักผักและผลไม้... (24 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระ... (31 ก.ค. 2563)  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระ... (28 ก.ค. 2563)  

ประชุมคณะกรรมการพิจารณายก... (09 ก.ค. 2563)  

ร่วมรณรงค์สวมผ้าไทย ใส่ผ้... (16 มิ.ย. 2563)

คณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวา... (08 มิ.ย. 2563)

ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที... (31 มี.ค. 2563)

ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพ... (19 ก.พ. 2563)

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประ... (05 ก.พ. 2563)

ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลปร... (08 ม.ค. 2563)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (23 ธ.ค. 2562)

งานการประชุมวิชาการ อกท.ภ... (10 ธ.ค. 2562)

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ... (09 ธ.ค. 2562)

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่ง... (09 ธ.ค. 2562)

ประชุมพนักงานประจำเดือน (18 มิ.ย. 2562)

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน (06 มิ.ย. 2562)

ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ... (18 พ.ค. 2562)

การแจ้งเบาะแสการทุจริต (17 พ.ค. 2562)

โครงการป้องกันและแก้ไขปั... (28 เม.ย. 2562)

นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นา... (03 ม.ค. 2562)

สวัสดีปีใหม่ 2562 (02 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซอย 7 (05 ส.ค. 2563)  
โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายผังปาล์ม 8/5 หมู่ที่ 8 (04 ส.ค. 2563)  
โครงการขุดลอกสระน้ำโรงเรียนควนกาหลงวิทยาลัย บ้านซอยสี่ (22 ก.ค. 2563)  
โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี ปีการศึกษา 2563 (25 มิ.ย. 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (01 พ.ค. 2563)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญ หมู่ที่ 5 (29 เม.ย. 2563)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผังปาล์ม 8/3 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 8 (29 เม.ย. 2563)
โครงการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ศูนย์อาหารบริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนคร... (16 เม.ย. 2563)
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดธรรมประทีป (16 เม.ย. 2563)
โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายวังผาสามัคคี 10 (07 เม.ย. 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (01 เม.ย. 2563)
โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์อาหารบริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนครบวงจร (26 มี.ค. 2563)
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) (20 มี.ค. 2563)
โครงการปรับภูมิทัศน์ตลาดนัดชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ที่... (18 มี.ค. 2563)
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี หมูุ่ที่ 10 ตำบล... (16 มี.ค. 2563)
โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.14003 สาย... (16 มี.ค. 2563)
โครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.14001 สายบ้านซ... (16 มี.ค. 2563)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในควน หมู่ที่ 6 (13 มี.ค. 2563)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวิเศษ หมู่ที่ 6 (13 มี.ค. 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (01 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เรื่อง ผู้สอบได้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (06 มี.ค. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างภาคประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) (27 ก.พ. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป (19 ก.พ. 2563)  
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป (21 ม.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (31 มี.ค. 2558)
ภาคประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) (25 มี.ค. 2558)
ประกาศ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (09 มี.ค. 2558)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (24 ก.พ. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th