Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาธนคารขยะรีไซเคิลประจำหมู่บ้าน ตำบลควนกาหลง ระหว่างวันที่ 5-15 กันยาย... (05 ก.ย. 2560)  
รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 (07 ส.ค. 2560)  
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 (07 ส.ค. 2560)  
รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2560 (05 ก.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2560 (05 ก.ค. 2560)
รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 (05 มิ.ย. 2560)
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (05 มิ.ย. 2560)
รายงานรับ - จ่ายประจำเดือนเมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (05 พ.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (05 พ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กา... (25 เม.ย. 2560)
รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (31 มี.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (31 มี.ค. 2560)
รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (28 ก.พ. 2560)
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (28 ก.พ. 2560)
รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (31 ม.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (31 ม.ค. 2560)
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี (04 ม.ค. 2560)
รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 (26 ธ.ค. 2559)
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 (26 ธ.ค. 2559)
รายงานรับ - จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 (30 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

คณะครู นักเรียนโรงเรียนตำ... (07 พ.ย. 2559)  

ชมรมผู้สูงอายุตำบลควนกาหล... (07 พ.ย. 2559)  

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)  

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก... (04 พ.ย. 2559)

ประกาศการขึ้นทะเบียนผู็สู... (04 พ.ย. 2559)

จัดประชุมปรึกษาหารือ กำนั... (14 ก.ย. 2558)

จัดประชุมปรึกษาหารือ กำนั... (14 ก.ย. 2558)

ร่วมทำความสะอาดหน้า อบต (18 ก.พ. 2558)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (12 ก.พ. 2558)

เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพร... (12 ก.พ. 2558)

งานเมาลิดกลาง ประจำปี 255... (12 ก.พ. 2558)

เทศกาลวันฮารีรายอ 2557 (08 ต.ค. 2557)

งานประเพณีชักพระประจำปี พ... (03 ต.ค. 2557)

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม... (13 ส.ค. 2557)

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการ... (07 ส.ค. 2557)

โครงการฝึกอบรม กฏหมายความ... (02 ก.ค. 2557)

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระ... (02 ก.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านวังผาสามัคคี หม... (30 พ.ย. 2560)  
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซอย 7 ภาคเรียนที่... (30 ต.ค. 2560)  
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนล่อน ภาคเรียนที... (30 ต.ค. 2560)  
จ้างประกอบอาหารกลางสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชอย 10 ภาคเรียนที่ 2 ... (30 ต.ค. 2560)
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (30 ต.ค. 2560)
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (27 ต.ค. 2560)
โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย (09 ต.ค. 2560)
โครงการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหา... (18 ก.ย. 2560)
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.14005 สายบ้านซอย ... (22 ส.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลและถังน้ำใสสำหรับระบบประปาบ้านควนล่อน หมู่ที่ 3 ... (18 ส.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำและถังน้ำใสสำหรับระบบประปาบ้านห้วยน้ำดำนอก หมู่ที่ 1 ... (18 ส.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนนหินผุเชื่อมต่อศูนย์ราชการอำเภอควนกาหลง หมู่ที่ 10 ตำบลควนกาหล... (18 ส.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงเส้นทางสายซอยกุโบว์ หมู่ที่ 8 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหว... (18 ส.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงเส้นทางสายปลายซอย 8 หมู่ที่ 7 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหว... (18 ส.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงเส้นทางสายซอยท่าพลับ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลควนกาหลง อำเภอคว... (18 ส.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงเส้นทางสายซอยโซเซ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกา... (18 ส.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงเส้นทางสายซอยชายคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังห... (18 ส.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงเส้นทางสายบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหว... (18 ส.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงเส้นทางสายซอยควนตก หมู่ที่ 1 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง (18 ส.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงเส้นทางสายหลังที่ว่าการอำเภอควนกาหลง หมู่ที่ 10 ตำบลควนกาหลง อำเ... (18 ส.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th