Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ต.ค. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (2562)
30 มิ.ย. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แบบรายงานสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสแรก(1 ตุลาคม 2562-31 ธันวาคม 2562)
30 มิ.ย. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แบบรายงานสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่2(1 มกราคม 2563-31 มีนาคม 2563)
17 มิ.ย. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
17 มิ.ย. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แผนพัฒนาและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ปีงบประมาณ 2561-2563)
16 มิ.ย. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่ง
09 มิ.ย. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
05 มิ.ย. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประกาศงบประจำเดือนพฤษภาคม 2563
05 พ.ค. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประกาศงบประจำเดือนเมษายน 2563
20 เม.ย. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th