Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 เม.ย. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง หมู่ที่ 10 ตำบลควนากหลง
19 ม.ค. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
19 ม.ค. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
05 ก.ย. 2560 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการพัฒนาธนคารขยะรีไซเคิลประจำหมู่บ้าน ตำบลควนกาหลง ระหว่างวันที่ 5-15 กันยายน 2560
07 ส.ค. 2560 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2560
07 ส.ค. 2560 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2560
05 ก.ค. 2560 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2560
05 ก.ค. 2560 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2560
05 มิ.ย. 2560 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
05 มิ.ย. 2560 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th