Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 เม.ย. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
17 เม.ย. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
03 เม.ย. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประกาศงบประจำเดือนมีนาคม 2563
05 มี.ค. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประกาศงบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
03 มี.ค. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แจ้งแผนแจกจ่ายน้ำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
19 ก.พ. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป
19 ก.พ. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดประจำปีการศึกษา2563
05 ก.พ. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประกาศงบเดือน มกราคม 2563
29 ม.ค. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำอบต.ควนกาหลง
24 ม.ค. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเพื่อส่งเสริมการแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th