Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 พ.ค. 2560
ถึง
15 พ.ค. 2560
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
27 เม.ย. 2560
ถึง
01 พ.ค. 2560
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.ควนกาหลง หมู่ที่ 10 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
12 เม.ย. 2560
ถึง
19 เม.ย. 2560
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุดนักกีฬาและถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ควนกาหลงคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560
12 เม.ย. 2560
ถึง
19 เม.ย. 2560
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโซเซ หมู่ที่ 5 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
13 ต.ค. 2559
ถึง
13 ต.ค. 2559
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ(แบบ ผด.2)ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2560
21 ก.ย. 2559
ถึง
23 ก.ย. 2559
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายบ้านเขาไคร
21 ก.ย. 2559
ถึง
23 ก.ย. 2559
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทางบ้านเขาไคร หมู่ที่ 6 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
14 ก.ย. 2559
ถึง
16 ก.ย. 2559
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการขยายเขตระบบประปาบ้านควนล่อน หมู่ที่ 3 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
14 ก.ย. 2559
ถึง
16 ก.ย. 2559
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการขยายเขตระบบประปาบ้านซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
05 ก.ย. 2559
ถึง
07 ก.ย. 2559
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th