Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 เม.ย. 2563
ถึง
02 พ.ค. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผังปาล์ม 8/3 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 8
29 เม.ย. 2563
ถึง
02 พ.ค. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญ หมู่ที่ 5
16 เม.ย. 2563
ถึง
20 เม.ย. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดธรรมประทีป
16 เม.ย. 2563
ถึง
20 เม.ย. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ศูนย์อาหารบริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนครบวงจร
07 เม.ย. 2563
ถึง
10 เม.ย. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายวังผาสามัคคี 10
26 มี.ค. 2563
ถึง
30 มี.ค. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์อาหารบริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนครบวงจร
20 มี.ค. 2563
ถึง
23 มี.ค. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
18 มี.ค. 2563
ถึง
20 มี.ค. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการปรับภูมิทัศน์ตลาดนัดชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ที่ 6
16 มี.ค. 2563
ถึง
18 มี.ค. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.14001 สายบ้านซอย 10 - บ้านซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลควนกาหลง
16 มี.ค. 2563
ถึง
18 มี.ค. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.14003 สายบ้านซอย 6 - บ้านปลักหว้า หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th