Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ก.ค. 2561
ถึง
06 ก.ค. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง จัดจ้างขนย้ายขยะสะสมตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบล ควนกาหลง หมู่ที่ 4
02 ก.ค. 2561
ถึง
02 ก.ค. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก)
13 มิ.ย. 2561
ถึง
19 มิ.ย. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งประจำบ้านเขาไคร หมู่ที่ 6 ต.ควนกาหลง
12 เม.ย. 2561
ถึง
18 เม.ย. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง หมู่ที่ 10 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
30 พ.ย. 2560
ถึง
04 ธ.ค. 2560
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านวังผาสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
30 ต.ค. 2560
ถึง
01 พ.ย. 2560
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
30 ต.ค. 2560
ถึง
01 พ.ย. 2560
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง จ้างประกอบอาหารกลางสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชอย 10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
30 ต.ค. 2560
ถึง
01 พ.ย. 2560
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนล่อน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
30 ต.ค. 2560
ถึง
01 พ.ย. 2560
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซอย 7 ภาคเรียนที่่่ 2 ปีการศึกษา 2560
27 ต.ค. 2560
ถึง
31 ต.ค. 2560
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th