Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ก.พ. 2564
ถึง
28 ก.พ. 2564
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
01 ม.ค. 2564
ถึง
31 ม.ค. 2564
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
21 ธ.ค. 2563
ถึง
24 ธ.ค. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมาจัง หมู่ที่ 10
18 ธ.ค. 2563
ถึง
22 ธ.ค. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมและกิจการสภา อบต.ควนกาหลง หมู่ที่ 10
07 ธ.ค. 2563
ถึง
09 ธ.ค. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
01 ธ.ค. 2563
ถึง
31 ธ.ค. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
01 พ.ย. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
01 ต.ค. 2563
ถึง
31 ต.ค. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
01 ต.ค. 2563
ถึง
31 ต.ค. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
11 ก.ย. 2563
ถึง
16 ก.ย. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซอย 7 (แบบ สถ.ศพด.) ตามแบบมาตรฐาน สถ.องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th