Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 มิ.ย. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง การมอบแว่นตาให้กับผู้มีสิทธิ์

20 มิ.ย. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยงานพัฒนาชุมชน

20 มิ.ย. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง กิจกรรมโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

20 มิ.ย. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2561

20 มิ.ย. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง นายกพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

20 มิ.ย. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง กิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์และการเผยแพร่รัฐธรรมนูญ

26 มี.ค. 2561
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

07 พ.ย. 2559
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ชมรมผู้สูงอายุตำบลควนกาหลงร่วมลงนาม ถวายอาลัย

07 พ.ย. 2559
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง คณะครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ ร่วมลงนามถวายอาลัยในหลวง

04 พ.ย. 2559
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประกาศการขึ้นทะเบียนผู็สูงอายุ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th