Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ก.ย. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11 มิ.ย. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง พ.ศ.2561 ครั้งที่1
11 มิ.ย. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
11 มิ.ย. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
11 มิ.ย. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1
11 มิ.ย. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)
11 มิ.ย. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง พ.ศ.2560 ครั้งที่2
11 มิ.ย. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง พ.ศ.2560 ครั้งที่1
11 มิ.ย. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
11 มิ.ย. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th