Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดประจำปีการศึกษา2563
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เด็กที่สมัครและผู้ปกครองต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงหรือต้องย้ายเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่ ก่อนเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 30 วัน
1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุ 2-5 ปี (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2561)
1.3 เด็กทีสมัครต้องสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
โดยติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดในวันและเวลาราชการ
enlightenedenlightenedขอความกรุณาผู้ปกครองให้พาบุตรหลานของท่านไปสมัครเรียนตามวันและเวลาดังกล่าว เนื่องจากแต่ละศูนย์รับในจำนวนจำกัดนะคะ หากครบตามจำนวนจะปิดรับสมัครทันทีenlightenedenlightened
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกองการศึกษา อบต.ควนกาหลง
โทร 074-752457 ต่อ 110
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2563