Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการพัฒนาธนคารขยะรีไซเคิลประจำหมู่บ้าน ตำบลควนกาหลง ระหว่างวันที่ 5-15 กันยายน 2560
โครงการพัฒนาธนคารขยะรีไซเคิลประจำหมู่บ้าน ตำบลควนกาหลง ระหว่างวันที่ 5-15 กันยายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ศาลาประชาคม/ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
 
                                   กำหนดการตามโครงการพัฒนาธนาคารขยะรีไซเคิลประจำหมู่บ้าน
                                                      กิจกรรมขยะอันตรายมีค่าอย่าทิ้ง
                                                         ประจำเดือน กันยายน 2560
 
วัน/เดือน/ปี เวลา หมู่ที่ สถานที่
5 กันยายน 2560 13.00 – 15.00 น. 3 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
6 กันยายน 2560 13.00 – 15.00 น. 10 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
7 กันยายน 2560 13.00 – 15.00 น. 7 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
8 กันยายน 2560 13.00 – 15.00 น. 4 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
9 กันยายน 2560 13.00 – 15.00 น. 8 มัสยิด หมู่ที่ 8
  13.00 – 15.00 น. 11 มัสยิด หมู่ที่ 11
10 กันยายน 2560 13.00 – 15.00 น. 9 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
11 กันยายน 2560 13.00 – 15.00 น. 2 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
12 กันยายน 2560 13.00 – 15.00 น. 5 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
13 กันยายน 2560 13.00 – 15.00 น. 1 รพ.สต.ควนกาหลง
15 กันยายน 2560 16.00 – 17.00 น. 6 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
 
 
ขยะอันตรายที่รับแลก
  
ได้แก่ หลอดไฟ, หลอดฟลูออเรสเซนต์, ถ่านไฟฉาย, หมึกพิมพ์, แบตเตอรี่มือถือ,
แบตเตอรรี่รถยนต์, ขวดยาฆ่าแมลง, กระป๋องสเปรย์
 
ประเภทขยะอันตรายแลกแต้ม
ลำดับ รายการ แต้มที่ได้
1 ถ่านไฟฉาย ขนาดเล็ก 4 ก้อน 1
2 ถ่านไฟฉาย ขนาดกลาง 2 ก้อน 1
3 ถ่านไฟฉาย ขนาดใหญ่ 1 ก้อน 1
4 หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบยาว 1 หลอด 2
5 หลอดไฟอื่นๆ 1 หลอด 1
6 หมึกพิมพ์ 1 ตลับ 1
7 แบตเตอรี่มือถือ 1 ก้อน 2
8 แบตเตอรี่รถยนต์ 1 ลูก 10
9 ขวดยาฆ่าแมลง 2 ขวด 1
10 กระป๋องสเปรย์ 2 ขวด 1
รายการจำนวนแต้มแลกของ
ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย แต้มที่
ใช้แลก
1 ไข่ไก่ 1 ฟอง 1
2 น้ำมันพืช 1 ขวด 10
3 น้ำปลา 1 ขวด 15
4 ซอสปรุงรส 1 ขวด 15
           
รับแลกในวันที่มีการประชุมหมู่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2560
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.30 น.
โดย...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ควนกาหลง
กิจกรรมขยะอันตรายมีค่าอย่าทิ้ง

ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th