Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกดาวกระจาย
Responsive image
น้ำตกดาวกระจาย

     น้ำตกดาวกระจาย เป็นน้ำตกขนาดเล็กมีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีสภาพป่าสมบูรณ์ ต้นน้ำของน้ำตกดาวกระจายไหลมาจากยอดเขา ของทิวเขาเทือกเขาบรรทัดซึ่งกันเขตแดน ระหว่างจังหวัดพัทลุงกับสตูล 
  
ภูมิอากาศ
     แบ่งสภาพภูมิอากาศออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมกราคม ฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม 
   
สัตว์ป่า
     สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ไก่ป่า ลิง ค่าง เม่น ชะนี ค้างคาว กวาง เสือ หมี หมูป่า อีเห็น และ นกชนิดต่างๆ
  
ป่าและพันธุ์ไม้
     โดยทัวบริเวณมีสภาพป่าสมบูรณ์ใกล้บริเวณ น้ำตกมี พันธ์ไมได้แก่ ไม้ยาง หลุมพอ ตะเคียน ไข่ เขียว กระบาก แดงควน ไผ่ หวาย ทั่วบริเวณน้ำตก
  
การเดินทาง 
     น้ำตกดาวกระจายตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานน้ำตกดาวกระจายอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง ใกล้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง ทางแยกห่างจากทางแยกนิคมซอย 10 ประมาณ 25 กิโลเมตร 
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th